• Maximiliaan Vellinga

5x slimme filters in Google Analytics voor nóg betere data-analyse.


Voordat er begonnen kan worden aan de data analyse moet eerst de integriteit van de data worden nagegaan. In hoeverre is er sprake van datavervuiling die een onjuist beeld van de werkelijkheid kan creëren waardoor foute conclusies getrokken kunnen worden?


Een van de manieren om de integriteit te garanderen is door filters te gaan toepassen. Daarnaast maken deze filters het lezen van de data makkelijker door de onderdelen waarvan je ze verwacht dat ze bij elkaar horen, ook daadwerkelijk samengevoegd zijn.


Pak je Google Analytics account erbij en laten we beginnen!


0. Toevoegen van een filter

Voor het gemak is ervanuit gegaan dat je Google Analytics in het Engels ingesteld staat (Tip: dit maakt zoeken naar oplossingen & uitleg toegankelijker).

  1. Ga naar Admin (Linksonderin het startscherm)

  2. Vanuit je Account klik je op All Filters *

  3. Klik op Add Filter om te beginnen.

* Vanuit een specifieke view kan je view-specifieke filters maken. Maar vanuit All Filters kan je één filter toewijzen aan meerdere views, wat het makkelijker maakt om dan van een filter vanuit een testomgeving naar een primaire omgeving over te zetten.1. Uitsluiten van intern verkeer


Een van de eerste belangrijkste filters op toe te passen op je eigen views is het uitsluiten van de IP-adressen van je eigen kantoor. Dit dé primaire bron van datavervuiling, zeker in tijden wanneer intern veel met de website gewerkt wordt.

  • Verzamelen alle IP-adressen van het bedrijf en personeel, waaronder thuiswerkers. Gebruik hiervoor bijv. https://whatismyipaddress.com/

  • Gebruik "|"om meerdere IP-adressen van elkaar te scheiden.


Tip!: Maak aparte view aan met exclusief de IP-adressen die zojuist zijn uitgesloten. Deze dataset is handig om te analyseren hoe intern de website gebruikt wordt.


2. Samenvoegen van campagnes tags


In Google Analytics zijn tags hoofdlettergevoelig, het resultaat hiervan is data gescheiden kan binnenkomen zoals 'campagne een' en 'Campagne Een' louter door het verschil in kapitalen. Maar dat is te verhelpen!


Door de filter in te stellen kunnen alle binnenkomende tags die kapitalen bevatten geconverteerd worden tot kleine letters en zodoende naar verwachting samengevoegd worden.3. Uitsluiten van vals gebruik


Het systeem van Google Analytics is niet helemaal waterdicht, de analytics code gekoppeld is aan jouw view kan immers door iedereen voor verschillende websites gebruikt worden. De resultaten hiervan komen immers wél jouw dashboard binnen, dat kan voor de nodige datavervuiling zorgen.


Maar ook dat is op te lossen door de data te filteren op enkel de domeinen waar je zelf naar wilt kijken.4. Samenvoegen van pagina URLS


Het kan voorkomen dat door externe omstandigheden de URL van je website in kapitalen wordt weergegeven terwijl het om de exact dezelfde pagina gaat zonder hoofdletters.


Ook dit is wederom makkelijk samen te voegen door de volgende filter toe te gaan passen.


5. Interne zoektermen samenvoegen


Om een beter overzicht te krijgen van het zoekgedrag op de websites gaat het helpen om de segmentatie door hoofdlettergevoeligheid weer samen te gaan voegen. Dan kan door de volgende filter.


Het effect hiervan is dat zoekwoorden die gesegmenteerd zijn weer overzichtelijk worden samengevoegd. Dit geldt overigens niet dat vergelijkbare spellingsvariaties worden samengevoegd, dat vereist weer zijn eigen slimme filters.


Waarschuwing!


Filters zijn permanente manier om binnenkomende data aan te passen. Dat betekent dat het effect van de filters onomkeerbaar zijn, er is geen manier om het effect van een filter terug te draaien. Probeer daarom de filters eerst in een veilige omgeving, werkt deze naar behoren? Pas het dan pas toe op de primaire view.